پرش به محتوای اصلی

تصویب طرحهای جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری استان

عنوان خدمات تصویب طرحهای جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری استان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی راهبری طرح های فنی و عمرانی استان
نام دستگاه مادر استانداری های کشور
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین دستگاه هاي اجرايي
رویداد خدمت تاسیسات شهری
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

طرج جدا سازی آب شرب از آب فضای سبز