پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات انجام تحلیل خطر برای واردات محصولات کشاورزی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان حفظ نباتات کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین شرکت های خصوصی و عام - موسسات تحقیقاتی
مدارک لازم احراز هویت حقیقی و حقوقی: - فرم درخواست – نامه درخواست برروی کاغذ سربرگ دار شرکت – کارت بازرگانی – مستندات لازم – پروفورما – ثبت آگهی در روزنامه رسمی
قوانین و مقررات بالادستی مجموعه قانون و آیین نامه حفظ نباتات مصوب 1346
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) غیر الکترونیکی

شناسایی خطر، ارزیابی احتمالی ورود خطرو ارزیابی عواقب ورود خطر و مدیریت خطر ورود آفات و بیماری های قرنطینه خارجی همراه با اندام های گیاهی وارداتی

انجام تحلیل خطر برای واردات محصولات کشاورزی