پرش به محتوای اصلی

برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی

عنوان خدمات برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی
آدرس وبگاه http://daneshjoo.sums.ac.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین دانشجویان
رویداد خدمت آموزش, سلامت
نحوه شروع خدمت رخداد رویدادی مشخص, تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

اردوهاي دانشجويي، سفر جمعي گروهي از دانشجويان است كه با مجوز شوراي فرهنگي دانشگاه برگزار و به دو دسته تقسيم مي شوند:
الف: اردوهاي فرهنگي: شامل سفرهاي زيارتي، ورزشي، هنري، سياحتي و شركت در جشنواره هاي فرهنگي و هنري.
ب: اردوهاي علمي: شامل شركت در نمايشگاه ها و بازديدهاي تخصصي، كنفرانس ها، نشست ها و بازديدهاي علمي و سفرهاي آموزشي – پژوهشي

همه نهادها، تشكل ها، انجمن ها و كانون هاي داراي مجوز فعاليت همچنين واحدهاي اداري دانشگاه در راستاي شرح وظايف خود مي توانند مجوز برگزاري اردو دريافت كنند.