پرش به محتوای اصلی

نظارت بر عملكرد سازمان نظام مهندسی ساختمان

عنوان خدمات نظارت بر عملكرد سازمان نظام مهندسی ساختمان
آدرس وبگاه http://spmk.mrud.ir
نام دستگاه اجرایی نظارت بر عملكرد سازمان نظام مهندسی ساختمان
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهر سازی کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استانها

G2B دولت به کسب و کارها