پرش به محتوای اصلی

انتشار و ترویج مقرارت ملی ساختمان

عنوان خدمات انتشار و ترویج مقرارت ملی ساختمان
آدرس وبگاه www.inbr.ir
نام دستگاه اجرایی انتشار و ترویج مقرارت ملی ساختمان
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهر سازی کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت آموزش
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

ترویج مقررات ملی ساختمان برای آشنایی عموم مردم و همچنین مهندسان با مقررات ملی ساختمان از طریق تهیه و پخش برنامه های تلویزیونی و سایر راه های ترویجی