پرش به محتوای اصلی

صدور پروانه بهره‌برداری از آبهای سطحی واحدهای کشاورزی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور پروانه بهره‌برداری از آبهای سطحی واحدهای کشاورزی
آدرس وبگاه http://10.187.43.90:81/Entrances/Entrance
نام دستگاه اجرایی ارایه خدمات مرتبط با بهره‌برداری از منابع آب‌های سطحی
نام دستگاه مادر شرکت مدیریت منابع آب ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

صدور پروانه بهره برداری