پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز نصب مجسمه و یادمان و علایم و نشانه ها

عنوان خدمات صدور مجوز نصب مجسمه و یادمان و علایم و نشانه ها
آدرس وبگاه http://sso.farhang.gov.ir/
نام دستگاه اجرایی صدور مجوز نصب مجسمه و یادمان و علایم و نشانه ها
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

شرايط صدور مجوز:
1. احراز شرایط هنری و اجرایی از طرف خالق طرح
2. رعایت شئون و موازین فرهنگی جامعه
3. سطوح کیفی آثار به تشخیص شورا
مدارك لازم براي صدور مجوز:
1. درخواست کتبی از طرف سازمان مجری
2. گزارش توجیهی طرح و مشخصات مجری
3. طرح و ماکت و نقشه و سایر مشخصات فنی
4. نقشه محل نصب به همراه عکس از زوایای مختلف آن
5. معرفی نامه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

G2B دولت به کسب و کارها