پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بك كمتر از 500 نفر

عنوان خدمات صدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بك كمتر از 500 نفر
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی صدور مجوز اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

شرايط خاص براي صدور مجوز ندارد.
توضيح:
ارائه درخواست اجرا در استان ،بايد از طرف مديركل استان- بجاي مدير سالن -به همراه تقاضانامه خواننده به دفتر موسیقی صورت پذيرد و پاسخ نهايي نيز به مديركل استان ارائه خواهد گرديد.

مدارك لازم: درخواست از طرف مدير سالن به همراه تقاضانامه خواننده با ذكر مشخصات ذيل در نامه:
1. نام خواننده
2. نام و شماره مجوز و نمونه آلبوم
3. مكان ، تاريخ ، ساعت و تعداد اجرا
4. ظرفيت سالن

G2B دولت به کسب و کارها