پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی

عنوان خدمات صدور مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی
آدرس وبگاه http://e-tablighat.ir/
نام دستگاه اجرایی صدور مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین بخش دولتی
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

مدارك لازم براي صدور مجوز:
1. درخواست از طرف سازمان دولتي