پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

عنوان خدمات صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر
آدرس وبگاه http://e-tablighat.ir/Account/Login/
نام دستگاه اجرایی صدور پروانه فعالیت كانون­های آگهی و تبلیغاتی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

شرايط صدور مجوز:
1. داراي پروانه فعاليت كانون آگهي و تبليغاتي
مدارك لازم براي صدور مجوز:
1. ارائه درخواست به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مبدا با امضاي صاحب امتياز
2. پروانه فعاليت كانونهاي ارائه كننده و دريافت كننده نمايندگي
3. معرفي نامه از اداره مقصد براي صحت مجوز كانون

G2B دولت به کسب و کارها