پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز فعالیت مترجمان (جهت همراهی با خبرنگاران خارجی)

عنوان خدمات صدور مجوز فعالیت مترجمان (جهت همراهی با خبرنگاران خارجی)
آدرس وبگاه http://culture.farhang.gov.ir/press/
نام دستگاه اجرایی صدور مجوز فعالیتهای خبرنگاری و رسانه ای نمایندگان و خبرنگاران رسانه های گروهی خارجی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

شرايط صدور مجوز:
1. داشتن صلاحيت درك مطلب و ترجمه روان و صحيح فارسي به زبان خارجي و بالعكس
2. آشنايي با كليات ساختار ج.ا.ا ،.قانون اساسي ،قواي سه گانه ،اوضاع سياسي و اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي كشور
مدارك لازم براي صدور مجوز:
1. معرفينامه از سوي مؤسسه فرهنگي و هنري خدمات رسان
2. دو قطعه عكس پرسنلي
3. تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت و يا گواهي اشتغال به تحصيل براي آقايان
4. تصوير مدارك تحصيلي يا اشتغال به تحصيل در يكي از رشته هاي زبان خارجي از دانشگاهها يا مؤسسات معتبر يا گواهي تسلط به زبان خارجي
5. خلاصه اي از سوابق حرفه اي ،نشاني و شماره تماس
مدارك تكميلي:
1. گواهي عدم سؤ پيشينه
2. گواهي عدم اعتياد

G2B دولت به کسب و کارها