پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز ورود و خروج تجهیزات حرفه ای(ویژة نمایندگان رسانه های خارجی)

عنوان خدمات صدور مجوز ورود و خروج تجهیزات حرفه ای(ویژة نمایندگان رسانه های خارجی)
آدرس وبگاه http://culture.farhang.gov.ir/press/
نام دستگاه اجرایی صدور مجوز فعالیتهای خبرنگاری و رسانه ای نمایندگان و خبرنگاران رسانه های گروهی خارجی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

شرايط صدور مجوز:
1. داشتن كارت خبري اداره كل رسانه هاي خارجي براي نمايندگان مقيم رسانه هاي خارجي
2. داشتن رواديد مطبوعاتي براي نمايندگان غير مقيم رسانه هاي خارجي
مدارك لازم براي صدور مجوز:
1. درخواست مجوز ورود يا خروج تجهيزات حرفه اي يا محصولات خبري از سوي نماينده ايراني يا غير ايراني رسانه هاي خارجي
2. فهرست تجهيزات با ذكر شماره سريال ،مدل ،محل ساخت و تعداد تجهيزات وارده يا ارسالي به خارج

G2B دولت به کسب و کارها