پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت

عنوان خدمات صدور مجوز نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت
آدرس وبگاه http://sso.farhang.gov.ir/
نام دستگاه اجرایی پروانة تأسیس و بهره برداری چاپخانه و واحدهای وابسته
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

شرايط صدور مجوز:
1. داشتن موافقت نامه تاسيس و يا پروانه تاسيس چاپخانه و واحدهاي وابسته از دفتر امورچاپ و يا ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استانها
مدارك لازم براي صدور مجوز:
1. درخواست کتبی فروشنده و خریدار با سربرگ و ممهور به مهر چاپخانه
2. اصل شناسنامه مالكيت دستگاه
3. تکمیل فرم اطلاعات خرید و فروش ماشین آلات چاپ -مهر و امضاء -
4. تکمیل فرم تعهد عدم ترهین وتوقيف توسط خريداروفروشنده -مهر و امضاء -
5. نامه تاییديه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوطه
مدارك تكميلي:
1. سند محضری (صلح) بنام خریدار و فروشنده

G2B دولت به کسب و کارها