پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز ورود اوراق و اسناد( توسط شرکت های حمل و نقل سریع)

عنوان خدمات صدور مجوز ورود اوراق و اسناد( توسط شرکت های حمل و نقل سریع)
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی صدور مجوز ورود و خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و كلیه ی مواد تبلیغی و فرهنگی مشكوك
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی