پرش به محتوای اصلی

پایش و مدیریت کاهش خطر بلایا

عنوان خدمات پایش و مدیریت کاهش خطر بلایا
آدرس وبگاه https://sib.behdasht.gov.ir/home/login
نام دستگاه اجرایی پایش نظام سلامت
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین وزارت بهداشت, مردم
رویداد خدمت آموزش, بیمه, سلامت
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در برابر بلایا،
آموزش/ تمرین کارکنان حوزه مدیریت خطر بلایا،
ارزیابی خطر و ایمنی واحدهای بهداشتی،
ایمنی واحدهای بهداشتی،
برنامه پاسخ به حوادث و بلایا،
نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا،
راهپیمایی عظیم اربعین حسینی،
بیمه تسهیلات بهداشتی در برابر مخاطرات،
سامانه پشتیبانی مدیریت خطر بلایا در حوزه بهداشت،
پایش برنامه های مدیریت خطر بلایا در محیط،
برگزاری برنامه های ویژه هفته کاهش خطر بلایا

G2G دولت به دولت