پرش به محتوای اصلی

پایش بیماری های واگیر

عنوان خدمات پایش بیماری های واگیر
آدرس وبگاه health.gov.ir
نام دستگاه اجرایی پایش نظام سلامت
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت آموزش, سلامت
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه, رخداد رویدادی مشخص, تقاضای گیرنده خدمت, فرا رسیدن زمان مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

اجرای برنامه های پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر تحت مراقبت (اچ آی وی ایدز، سل ،مالاریا و بیماری های منتقله از ناقلین،هپاتیت های ویروسی ،بیماری های منتقله از آب و غذا ،بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان ، بیماری های نوپدید و بازپدید مانند آنفلوانزا - کووید 19، سارس ،مرس و...،) در سطح کشور -آموزش پزشکان ، کارشناسان و کارکنان - هماهنگی بین بخشی با سازمان های مرتبط برای اجرای برنامه ها -آموزش جامعه ، گروه های هدف و در معرض خطر
تهیه دستور عمل های کشوری - پایش و ارزشیابی برنامه ها در سطوح مختلف خدمات -