پرش به محتوای اصلی

ارائه خدمات تصویربرداری

عنوان خدمات ارائه خدمات تصویربرداری
آدرس وبگاه http://pacs.sums.ac.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین پزوهشکران, بیماران, مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

مراجعه به بیمارستان های ارائه کننده خدمت با دستور پزشک و دریافت خدمات مختلف CTScan، MRI، سونوگرافی و رادیولوژی