پرش به محتوای اصلی

    صدور کارت بهداشت

عنوان خدمات     صدور کارت بهداشت
آدرس وبگاه https://sib.behdasht.gov.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت, کسب و کار
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

صدور کارت بهداشت برای مشاغل مرتبط با مواد غذایی