پرش به محتوای اصلی

تایید کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی

عنوان خدمات تایید کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی
آدرس وبگاه http://samanehjmb.behdasht.gov.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین بیمارستانها
رویداد خدمت کسب و کار, سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

صدور مجوز برای مراکز کار با پرتو بعد از تائیدیه سازمان انرژی اتمی از طریق وزارت بهداشت

G2B دولت به کسب و کارها