پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز آموزشگاههای بهداشت اصناف

عنوان خدمات صدور مجوز آموزشگاههای بهداشت اصناف
آدرس وبگاه http://samanehjmb.behdasht.gov.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت, کسب و کار
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

صدور مجوز آموزشگاه های بهداشت اصناف و صنایع توسط معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی