پرش به محتوای اصلی

صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی

عنوان خدمات صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی
آدرس وبگاه https://samanehjmb.behdasht.gov.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت, کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

بسته به نوع شغل برای متقاضی گواهی آموزش به مدت اعتبار 3 ساله صادر می شود