پرش به محتوای اصلی

نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی

عنوان خدمات نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی
آدرس وبگاه http://daneshjoo.sums.ac.ir
نام دستگاه اجرایی نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین وزارت بهداشت, مردم, بیمارستانها
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, فرا رسیدن زمان مشخص , تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

• بازدید از محل
• تکمیل چک لیست بازرسی/ بررسی مواد غذایی / آب آشامیدنی/ تسهیلات و تاسیسات بهداشتی
• نمونه برداری روتین به صورت تصادفی/ نمونه برداری مواد غذایی مشکوک به فساد/نمونه برداری از آب و موادغذایی شکایت شده/نمونه برداری از آب و مواد غذایی به جهت بررسی طغیان
• اعلام گزارش نواقص بحرانی و غیر بحرانی به متصدی
• انجام اقدامات قانونی در صورت رفع نکردن نواقص بهداشتی
• بازرسی پیگیری

G2C دولت به مردم