پرش به محتوای اصلی

ارائه نقشه کاداستری اماکن دارای رده حفاظتی بخش کشوری

عنوان خدمات ارائه نقشه کاداستری اماکن دارای رده حفاظتی بخش کشوری
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی نظارت بر امنیت اطلاعات مکانی
نام دستگاه مادر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
نوع خدمت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی