پرش به محتوای اصلی

کنترل طبقه بندی اطلاعات و توزیع محصولات مکان محور

عنوان خدمات کنترل طبقه بندی اطلاعات و توزیع محصولات مکان محور
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی نظارت بر امنیت اطلاعات مکانی
نام دستگاه مادر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
نوع خدمت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی