پرش به محتوای اصلی

نظارت بر داده برداری های مکانی (زمینی- هوایی- دریایی)

عنوان خدمات نظارت بر داده برداری های مکانی (زمینی- هوایی- دریایی)
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی نظارت بر امنیت اطلاعات مکانی
نام دستگاه مادر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
نوع خدمت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی