پرش به محتوای اصلی

صدور مجوزهای داده برداری هوایی (با سرنشین و بدون سرنشین) و دریایی

عنوان خدمات صدور مجوزهای داده برداری هوایی (با سرنشین و بدون سرنشین) و دریایی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی نظارت بر امنیت اطلاعات مکانی
نام دستگاه مادر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
نوع خدمت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی