پرش به محتوای اصلی

پاسخ به استعلام جهاد کشاورزی در حوزه زمین روستایی

عنوان خدمات پاسخ به استعلام جهاد کشاورزی در حوزه زمین روستایی
آدرس وبگاه http://212.16.95.15 (سامانه ساخت و ساز روستایی)
نام دستگاه اجرایی پاسخ به استعلامات زمین و مسکن روستایی
نام دستگاه مادر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

استعلام جهاد کشاورزی در حوزه زمین و مسکن روستایی (سایر خدمات فنی)