پرش به محتوای اصلی

اعطای تسهیلات احداث حمام خانه ها و تعمیر مسکن روستایی

عنوان خدمات اعطای تسهیلات احداث حمام خانه ها و تعمیر مسکن روستایی
آدرس وبگاه https://svs.bonyadmaskan.ir
نام دستگاه اجرایی اعطای تسهیلات مسکن روستایی
نام دستگاه مادر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت تولد
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

اعطای تسهیلات احداث حمام خانه ها و تعمیر مسکن روستایی