پرش به محتوای اصلی

پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت
آدرس وبگاه https://crm190.behdasht.gov.ir
نام دستگاه اجرایی پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین بیماران, مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

ثبت شکایات مرتبط با درمان، بهداشت، تعرفه، اورژانس و ارسال به دانشگاههای مربوطه جهت بررسی و پیگیری و همچنین جستجو واطلاع رسانی داروهای کمیاب