پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات سامانه جامع کارگزاران
آدرس وبگاه https://kargozaran.haj.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان حج و زیارت
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین مخاطب کارگزاران حج و کارمندان سازمان حج وزیارت میباشد که در این سیستم در خواست ها و اعلان حکمها و فراخوانها ازطریق این سیستم به افراداعلام میگردد.
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(مراجعه حضوری)

سیستم اوتوماسیون کارگزاران

1-مراجعه به سامانه ذکر شده و بسته به نوع درخواست وخدمات مورد نظر در سایت موجود میباشد (مخصوص کارکزاران و کارکنان حج وزیارت).