پرش به محتوای اصلی

توزیع قیر یارانه ای در روستاها

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات توزیع قیر یارانه ای در روستاها
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی توزیع قیر یارانه ای در روستاها
نام دستگاه مادر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

توزیع و مصرف قیر رایگان در روستاها