پرش به محتوای اصلی

صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

عنوان خدمات صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
آدرس وبگاه https://tarhreg.behdasht.gov.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین دانشجویان
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی، پس از پایان طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، گواهی پایان طرح می گذرانند.