پرش به محتوای اصلی

تریاژ تلفنی

عنوان خدمات تریاژ تلفنی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات فوریتهای پزشکی
نام دستگاه مادر سازمان اورژانس کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین بیماران, مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت رخداد رویدادی مشخص, تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

پرستاران تریاژ تلفنی بدون واسطه به تماس تلفنی مددجو پاسخ داده و از محل وقوع بیمار/مصدوم مطلع گردند. پرستار تریاژ تلفنی می بایست در ابتدای تماس با برقراری ارتباط مناسب سعی در مشخص نمودن مشکل اصلی بیمار/مصدوم نماید. پرستار تریاژ تلفنی باید بهترین پرسش ها با حداقل تعداد را جهت تعیین فوریت یا عدم فوریت بکار گرفته و از دستورالعمل های تریاژ تلفنی استفاده نماید.
واحد اعزام و راهبری آمبولانس پس از دریافت فایل ماموریت از واحد تریاژ تلفنی، موظف است بر اساس آدرس محل فوریت/آدرس مددجو،
مناسب ترین کد (آمبولانس) را به محل فوریت اعزام نماید. منظور از مناسب ترین، از نظر تعداد کد مورد نیاز و نوع کد (هوایی، زمینی، موتوری و اتوبوس) می باشد.