پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت
آدرس وبگاه https://momayezi.mobiniranian.ir
نام دستگاه اجرایی صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین مردم, وزارت بهداشت
رویداد خدمت کسب و کار, سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

به علت کمبود نیروی انسانی دفاتر خدمات سلامت با هدف پوشش کامل صنایع ، اصناف و کارگاه ها به کمک بازرس های دولتی راه اندازی شده است

G2C دولت به مردم