پرش به محتوای اصلی

  صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سلامت

عنوان خدمات   صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سلامت
آدرس وبگاه https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages
نام دستگاه اجرایی ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین بیمارستانها, مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

صدور مجوز فعالیت قانونی جهت ارائه خدمات تشخیصی درمانی به موسسات پزشکی سراسر کشور

G2C دولت به مردم