پرش به محتوای اصلی

اعتبار بخشی موسسات سلامت

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات اعتبار بخشی موسسات سلامت
آدرس وبگاه https://accreditation.behdasht.gov.ir/
نام دستگاه اجرایی اعتبار بخشی موسسات سلامت
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین بیمارستانها
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت رخداد رویدادی مشخص, تقاضای گیرنده خدمت, فرا رسیدن زمان مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

اعتبار بخشي به معني ارزيابي سيستماتيك مراكز ارائه خدمات سلامت با استاندارد هاي مشخص است. استانداردهائي كه بر بهبود مداوم كيفيت، محور بودن بيمار و بهبود امنيت بيمار وكاركنان تاكيد دارد. اعتبار بخشي زماني انجام مي شود كه بيمارستان آمادگي خود را به ارزيابان خارجي مبني بر رعايت استانداردهاي از پيش تعيين شده اعلام مي نمايد. از ويژگي هاي برجسته نسل نوين اعتباربخشي مي توان به موارد زير اشاره كرد: 1- تمركز بر نتيجه گرايي و عملكرد واقعي بيمارستانها و حذف مستند سازي هاي غير ضرور 2- حضور ارزيابان آموزش ديده و مستقل در بیمارستان ها با رويكرد آموزشي و همياري با تيم اجرايي بيمارستان در جهت اخذ و تبادل تجربيات موفق كشوري 3- فراخوان، گزينش، آموزش و بكارگيري ارزيابان دوره طي فرايند گزينش و آموزش سخت گيرانه و بر اساس مدل شايستگي بومي الهام گرفته از الزامات انجمن بين المللي ايسكوا 4- مشارکت پزشكان متخصص، اساتيد و اعضا هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي، پرستاران با رتبه هاي ملي وبين المللي و نيز مديران با تجربه و فهيم حوزه سلامت در اقصي نقاط كشور 6 -توجه به رویکرد وظیفه محوری در غالب مدل هاي معتبر اعتباربخشي ساير كشورها به منظور ارزيابي سيستماتيك عملكرد بيمارستان در خصوص بيماران حاد و نيازمند به مراقبت هاي ويژه