پرش به محتوای اصلی

تایید مراكز ثقل استان

عنوان خدمات تایید مراكز ثقل استان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان
نام دستگاه مادر استانداری های کشور
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین دستگاه هاي اجرايي
رویداد خدمت تاسیسات شهری, سایر
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

مراکز ثقل در مجموع محور و منشا تمام حرکات ، فعالیت ها و قدرت کشور هستند و اداره کشور بر آنها متمرکز است به تعبیر دیگر گلو گاههای اساسی کارکرد های یک کشور در نقطه تمرکز و تقاطع کارکرد های مختلف را نیز می توان مراکز ثقل عنوان نمود که شناخت و ایمن سازی آنها علاوه بر استحکام آنها در پایداری و کاهش آسیب پذیری کشور بسیار موثر هستند.