پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات اجرای طرحهای جنگل کاری و توسعه فضای سبز
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مجریان پیمانکاران، اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی ها و سایر تشکل های مردمی
مدارک لازم افراد حقوقی : ثبت شرکت ،مدارک موسسین شرکت ، اساسنامه شرکت،آخرین تغییرات روزنامه رسمی افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم دارای صلاحیتهای عمومی و تخصصی و تجارب عملی لازم در امر اجرای طرحهای جنگل کاری و توسعه فضای سبز رتبه و صلاحیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افراد حقوقی : ثبت شرکت ،مدارک موسسین شرکت ، اساسنامه شرکت،آخرین تغییرات روزنامه رسمی افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم دارای صلاحیتهای عمومی و تخصصی و تجارب عملی لازم در امر اجرای طرحهای جنگل کاری و توسعه فضای سبز رتبه و صلاحیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
قوانین و مقررات بالادستی قانون سیاستهای اجرای اصل 44 قانون اساسی، قانون حفاظت و بهره برداری، سند چشم انداز
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی غیرالکترونیکی

تهیه طرح جنگل کاری اقتصادی و فضای سبز مبتنی بر آبیاری دیم از طریق پیمانکاران و اجرای آن توسط پیمانکاران و مجریان واجد شرایط با نظارت اداره کل منابع طبیعی و توسعه فضای سبز مشارکتی