پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات برگزاری کارگاهها و دوره آموزشی بهره برداران
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مجریان طرح ها و بهره برداران بخش جنگل،مرتع،بیابان ،آبخیزداری،حفاظت و امور اراضی
مدارک لازم تاییدیه بخشهای فنی مبنی بر مجری طرح، معرفی نامه و ارائه لیست افراد و از اداره منابع طبیعی استان
قوانین و مقررات بالادستی شرح وظایف سازمان ج.م.آ – دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری دوره ها و کارگاهها دفتر آموزش، ترویج و مشارکت مردمی سازمان ج.م.آ – دستورالعمل تکمیل فرم شناسنامهو نیازسنجی آموزشی دفتر آموزش سازمان ج.م.آ
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی غیر الکترونیکی

بمنظور ارتقاء دانش، بینش و مهارت بهره برداران و مجریان طرحهای جنگل، مرتع، بیابان، آبخیزداری،....، در راستای حفاظت و احیای و توسعه بهره برداری پایدار از عرصه های منابع طبیعی کشور صورت می پذیرد.