پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانه بهره برداری از محصولات فرعی جنگل ومرتع
آدرس وبگاه eagri.maj.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین صاحبان عرف دارای مجوز بهره برداری معتبر
مدارک لازم افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی افراد حقوقی : ثبت شرکت،مدارک موسسین شرکت کارت پروانه چرا یا مصوبه یا دفترچه طرح مرتعداری صدور : درخواست کتبی ،طرح بهره برداری از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی (مصوبه کمیته فنی استان)،گزارش بازدید فنی کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تمدید : درخواست کتبی ،طرح بهره برداری از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی(مصوبه کمیته فنی استان)،گزارش بازدید فنی کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان،سوابق فیش های واریزی بهره مالکانه اصلاح : درخواست کتبی ،طرح بهره برداری از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی(مصوبه کمیته فنی استان)،گزارش بازدید فنی کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان،سوابق فیش های واریزی بهره مالکانه ابطال : گزارش بازدید فنی کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان،ابلاغ مصوبه کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
قوانین و مقررات بالادستی صدور : تبصره7ماده3قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور با اصلاحات بعدی آن ابلاغ مصوبه کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان،قرارداد بهره برداری از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی تمدیدو اصلاح و ابطال : ماده3قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشوربا اصلاحات بعدی آن
هزینه خدمت تمدید و اصلاح:بهره مالکانه بهای پایه و فرآوردهای جنگلی و مرتعی هرسال توسط وزارت جهاد مشخص می شود.سال 95 پانزده درصد کل سرمایه
شماره حساب (های) بانکی حساب خزانه داری استان
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

طرحی است به منظور بهره برداری صحیح و به موقع از عرصه های منابع طبیعی به منظور استفاده از محصولات فرعی جنگل و مرتع به متقاضیان صاحب عرف دارای مجوز بهره برداری معتبر داده می شود

مراجعه به سایت و ثبت نام
اخذ کد رهگیری
مراجعه به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
ارائه کارت ملی و مدارک شناسایی
مطابقت مدارک فردی با سوابق موجود در اداره
برآورد و اعلام هزینه(درصورت داشتن هزینه)
پرداخت هزینه (در صورت داشتن هزینه)
اعلام نتیجه به متقاضی