پرش به محتوای اصلی

اظهار نظر و پاسخگویی نسبت به استعلامات خصوصی، تخلفات، مغایرت ها و دعاوی (مختص ستاد و توابع)

عنوان خدمات اظهار نظر و پاسخگویی نسبت به استعلامات خصوصی، تخلفات، مغایرت ها و دعاوی (مختص ستاد و توابع)
آدرس وبگاه https://www.ntdc.ir/خدمات-الکترونیک
نام دستگاه اجرایی پاسخگویی مختص ستاد و توابع
نام دستگاه مادر شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت, کسب و کار, ثبت مالکیت, تاسیسات شهری
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

بررسی، پاسخگویی و پیگیری انواع درخواست های مکتوب واصله از دستگاه های مختلف و اشخاص حقوقی

G2C دولت به مردم