پرش به محتوای اصلی

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعین (مختص ستاد و توابع)

عنوان خدمات رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعین (مختص ستاد و توابع)
آدرس وبگاه https://www.ntdc.ir/رسیدگی-به-شکایات-مکتوب-و-حضوری
نام دستگاه اجرایی پاسخگویی مختص ستاد و توابع
نام دستگاه مادر شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت, کسب و کار, ثبت مالکیت, تاسیسات شهری
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

بررسی انواع شکایات و انتقادات واصله و اقدام قانونی متناسب با آنها

G2C دولت به مردم