پرش به محتوای اصلی

حفظ و حراست اراضی و مستحدثات در محدوده شهرهای جدید (مختص توابع)

عنوان خدمات حفظ و حراست اراضی و مستحدثات در محدوده شهرهای جدید (مختص توابع)
آدرس وبگاه ــــــــ
نام دستگاه اجرایی حفظ و حراست اراضی و مستحدثات در محدوده شهرهای جدید مختص توابع
نام دستگاه مادر شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت تاسیسات شهری, سایر
نحوه شروع خدمت فرا رسیدن زمان مشخص , سایر
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

حفاظت از مجموعة موجودیت های شهر جدید بر اساس ضوابط و قوانین موجود به عنوان نماینده ی دولت و عموم

G2B دولت به کسب و کارها