پرش به محتوای اصلی

اِعمال ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید (مختص توابع)

عنوان خدمات اِعمال ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید (مختص توابع)
آدرس وبگاه ـــــــــ
نام دستگاه اجرایی ارائه موافقت اصولی و صدور مجوزها مرتبط با شهرهای جدید (مختص ستاد)
نام دستگاه مادر شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین مردم
رویداد خدمت تاسیسات شهری
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه, رخداد رویدادی مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

مجموعه اقدامات لازم جهت نظارت بر پروژه ها، عوارض و اراضی شهرهای جدید توسّط ناظران شرکت عمران تابعه، جهت حصول اطمینان از رعایت ضوابط و اصول و نیز جلوگیری از تخلفات و اعمال قانون