پرش به محتوای اصلی

تعیین ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید مختص (ستاد و توابع)

عنوان خدمات تعیین ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید مختص (ستاد و توابع)
آدرس وبگاه ـــــــــــــ
نام دستگاه اجرایی ارائه موافقت اصولی و صدور مجوزها مرتبط با شهرهای جدید (مختص ستاد)
نام دستگاه مادر شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین مردم
رویداد خدمت تاسیسات شهری
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه, رخداد رویدادی مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

تعیین نمودن اصول، ضوابط و استانداردهایی در خصوص ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید توسط ستاد و توابع