پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صدور پروانه بهره برداری از شهرک مختص ستاد

صادر نمودن پروانه ی بهره برداری از شهرک ساخته شده توسّط متقاضی شهرک سازی پس از اتمام مراحل تأسیس شهرک بر اساس تأییدات ناظر طبق طرح تفصیلی

G2B دولت به کسب و کارها