پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صدور پروانه تأسیس شهرک (مختص ستاد)

شهرک هایی که امکانسنجی انها توسّط این شرکت و توابع صورت می پذیرد، یا برای تأیید به این شرکت ارسال می گردد، متقاضی مربوطه جهت شروع عملیات شهرک سازی، به پروانه ای نیاز دارد، که توسّط این شرکت برای شهرک ساز فوق پس از تأیید صلاحیت وی، صادر می شود.

G2C دولت به مردم