پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صدور پروانه احداث شهرهای جدید خصوصی (مختص ستاد)

برای شروع عملیات شهرسازی در یک منطقه ی مکانیابی و امکانسنجی شده جهت ایجاد یک شهر جدید، در صورتی که مقرّر به ایجاد آن شهر از نوع شهر خصوصی باشد، به مجوّزی نیاز است، که آن مجوّز از سوی شرکت مادر تخصّصی عمران شهرهای جدید برای شهرساز خصوصی مربوطه صادر می گردد.

G2B دولت به کسب و کارها