پرش به محتوای اصلی

ارائه تولیدات زیستی ( از قبیل انواع واکسن ها ، کیت های آزمایشگاهی ، سرم(پاتن) و حیوانات آزمایشگاهی)

عنوان خدمات ارائه تولیدات زیستی ( از قبیل انواع واکسن ها ، کیت های آزمایشگاهی ، سرم(پاتن) و حیوانات آزمایشگاهی)
آدرس وبگاه http://fa.pasteur.ac.ir/میز-خدمت-الکترونیکی
نام دستگاه اجرایی ارائه تولیدات زیستی (از قبیل انواع واکسن ها ، کیت های آزمایشگاهی ، سرمپاتن و حیوانات آزمایشگاهی)
نام دستگاه مادر انستیتو پاستور ایران
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین دستگاه ها, مردم
رویداد خدمت سلامت, کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

فروش انواع واکسن ها ، کیت های آزمایشگاهی ، سرم(پاتن) و حیوانات آزمایشگاهی

G2B دولت به کسب و کارها