پرش به محتوای اصلی

رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب

عنوان خدمات رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب
آدرس وبگاه https://pishnahad.nww.ir
نام دستگاه اجرایی رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب
نام دستگاه مادر شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت تاسیسات شهری
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

پذیرش و بررسی پیشنهاد از سوی ذینفعان درون و برون سازمانی جهت بهبود و اصلاح فرایندها در ارایه خدمات به آحاد جامعه

G2B دولت به کسب و کارها